Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.nechmevypravet.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

 • je provozovatel internetového obchodu Nech mě vyprávět - Tereza Novotná, Ovčí hájek 2167/32, Praha, 158 00, IČO 09705830,   kontakt: nechmevypravet@gmail.com

 

2. Vymezení pojmů

 • Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 • Je to provozovatel internetového obchodu NECH MĚ VYPRÁVĚT, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 • Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy objednává či nakupuje u prodávajícího sortiment nabízený v jeho internetovém obchodě         a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 • Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 • Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu  s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva    a povinnosti. 

 

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 • Uzavřením kupní smlouvy – učiněním objednávky kupující (zákazník) stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem

 • v jejich plném znění a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy a jsou trvale zveřejněny na internetových stránkách našeho internetového obchodu.

 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

4. Objednávka

 • Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 1. U prodávajícího – jméno, adresa, kontakt 

 2. U kupujícího – jméno a příjmení, adresu, telefon a e-mail. Případně obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.

 3. kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)

 4. množství požadovaných kusů produktů

 5. vybraný způsob platby

 6. adresu pro dodání zboží

 

5. Ceny a platby

 • Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.nechmevypravet.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

 • Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 • Ceny nabízené v internetovém obchodě NECH MĚ VYPRÁVĚT platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu www.nechmevypravet.cz.

       E-shop  NECH MĚ VYPRÁVĚT využívá platebních bran od společnosti Stripe.

       Pro Vaše bezpečné platby kartou využíváme zabezpečení SSL Secure shopping.

       Podporované typy karet: Visa, MasterCard.

 

6. Dopravné

 • Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod NECH MĚ VYPRÁVĚT zavedeného dopravce - Zásilkovna.cz.

 

7. Osobní odběr v sídle prodávajícího

 • Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce.

 

8. Storno poplatky

 • Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího:

 • Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 300 Kč v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme od dopravce podle podmínek uvedených ve způsobu dodání, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

 

9. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 • Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zboží nesmí být při vrácení poškozeno.

 • Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.   

 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.   

 • Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu  (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.   

 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. 

 

10. Termíny dodání

 • Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Vaše objednávky se vždy snažíme vyřídit v co nejkratším termínu. 90% nabízeného zboží je skladem, proto jsou Vaše objednávky vyřízeny okamžitě. Před potvrzením objednávky v pokladně internetového obchodu je pak zákazník informován o předpokládaném datu doručení.

 • Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

 

11. Záruka 

 • Internetový obchod NECH MĚ VYPRÁVĚT poskytuje na dodané zboží záruku v minimálně zákonné délce 24 měsíců.

 • V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu. 

 

12. Reklamace zboží

 • Napište nám email na nechmevypravet@gmail.com, kde jednoduše popište, co se s produktem stalo, případně přiložte fotografii. Email doplňte o informace o Vás (jméno a adresu), dohledejte potvrzení objednávky, případně fakturu.

 • Produkt odešlete na adresu:

  • Tereza Novotná
   Ovčí hájek 2167/32
   Praha
   158 00

 • Reklamace bude vyřízena do 30 dnů po přijetí zásilky.

 • O přijetí zásilky a dalších krocích Vás budeme informovat emailem.

 

13. Ochrana osobních údajů

 • Vaše osobní či firemní údaje, které nám při vyplnění objednávky poskytujete, jsou nezbytné pro rychlé a bezproblémové doručení Vaší zásilky. Vážíme si Vaší důvěry a chráníme data našich zákazníků před zneužitím. V souladu s platnými zákony České republiky (zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.